yandex
Wendeo Shop
0 sales
Insurance balance:
Items
>

About the store

on hStock since   2023

About us

We register Twitter and telegram accounts using private software,

If you liked it, don't skimp on your review. If didn’t like it - we interested in your opinion.

-------------------------------

Регистрируем твиттер и телеграмм аккаунты приватным софтом, 

Вам понравилось - не скупитесь на отзыв. Не понравилось - интересно ваше мнение.

-------------------------------

我们使用私人软件注册 Twitter 和 telegram 帐户,

如果您喜欢它,请不要吝啬您的评论。 我不喜欢它 - 我对你的意见很感兴趣。

-------------------------------

Twitter ve Telegram hesaplarını özel yazılım kullanarak kaydediyoruz,

Beğendiyseniz yorumunuzu eksik etmeyin. Beğenmedim - fikrinle ilgileniyorum.


Store rules

Before buying a large batch, you need to buy few pcs to check whether our accounts are suitable for you.

-------------------------------

Перед покупкой большой партии - нужно купить несколько штук для проверки, подходят ли наши аккаунты именно для вас.

-------------------------------

在大批量购买之前,您需要购买几件来检查我们的帐户是否适合您。

-------------------------------

Büyük bir parti satın almadan önce, hesaplarımızın size uygun olup olmadığını kontrol etmek için birkaç parça satın almanız gerekir.